Trefwoorden

Vervuiling: 300 miljoen kinderen ademen giftige lucht in

Wereldwijd leeft bijna één op de zeven kinderen, dus zo’n 300 miljoen, in een regio waar de buitenlucht vervuild en toxisch is. Dat blijkt uit het nieuwe UNICEF rapport ‘Clear the Air for Children’.

Lagos_web
Het rapport baseert zich op satellietbeelden om te bestuderen hoeveel kinderen blootgesteld worden aan een niveau van atmosferische vervuiling dat hoger is dan de internationale normen opgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie.

Map-Clear the air for children_webZuid-Azië kent het grootste aantal kinderen in een dergelijk milieu, namelijk 620 miljoen, gevolgd door Afrika met 520 miljoen. In de regio van Oost-Azië en de Stille Oceaan leven 450 miljoen kinderen in zones waar de vervuiling de internationale normen overschrijd.

We nemen je mee naar Nigeria, waar luchtvervuiling onderdeel is van de dagelijkse realiteit voor velen.

In het centrum van Lagos

© UNICEF/UN037727/Bindra and © UNICEF/UN037724/Bindra
© UNICEF/UN037727/Bindra and © UNICEF/UN037724/Bindra

(Links) Straatventers verkopen hun producten op de markt van Oshodi terwijl pendelaars naar huis terugkeren, te midden van het verkeer en de uitlaatgassen. De verkopers klagen over hoofdpijn en ademhalingsmoeilijkheden als ze vastzitten in het verkeer.

(Rechts) Kadija verkoopt yams en andere voeding op de markt van Oshodi. Elke dag manoeuvreert ze zich tussen de auto’s die giftige rook uitstoten.

Lagos_2_web

Deze uitstoot kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Denk maar aan miskramen, vroegtijdige bevalling en ondergewicht bij de geboorte. Op jaarbasis brengt luchtvervuiling meer kindersterfte met zich mee dan malaria en HIV/AIDS samen. Ook tast het de hersenontwikkeling van het kind aan. Het is een rem voor de economie en voor de samenleving, die nu al 0.3 % van het globale BBP beslaat. Een percentage dat blijft groeien, want op veel plaatsen in de wereld wordt de situatie alleen maar erger.

In een houtzagerij in Lagos

© UNICEF/UN037194/Bindra
© UNICEF/UN037194/Bindra

Kinderen ademen twee keer zo snel als volwassenen, en inhaleren dus ook meer lucht in verhouding tot hun lichaamsmassa. Hun luchtwegen zijn meer doorlaatbaar dan die van volwassenen, en dus ook kwetsbaarder. Hun immuunsysteem is zwakker en het brein nog in ontwikkeling.

(foto boven) Werknemers in een houtzagerij wandelen naast brandend afval en zaagsel, dat later verkocht wordt als houtskool.
(foto onder) Vrouwen en kinderen verzamelen en sjouwen het zaagsel dat samen met het afval verbrand zal worden. Werknemers in de houtzagerij krijgen vaak ademhalingsproblemen en hoofdpijn doordat de rook in hun longen komt.

© UNICEF/UN037196/Bindra
© UNICEF/UN037196/Bindra

“Luchtvervuiling is een van de belangrijkste doodsoorzaken bij ongeveer 600.000 kinderen onder de 5 jaar. Het bedreigt de levens en toekomst van miljoenen kinderen” bevestigt de Algemeen Directeur van UNICEF, Anthony Lake.

“Vervuilende stoffen zijn niet alleen schadelijk voor de longen van kinderen. Ze kunnen door de bloed-hersenbarrière  heen gaan en daardoor blijvende schade aanrichten in het zich nog ontwikkelende brein. Geen enkele samenleving kan het zich veroorloven om luchtvervuiling te negeren.

© UNICEF/UN037206/Bindra and UNICEF/UN037193/Bindra
© UNICEF/UN037206/Bindra and UNICEF/UN037193/Bindra

De 9-jarige Sara Zanu werkt op de houtzagerij. Ze woont in Makoko, een vissersdorp in Lagos. Elke dag steekt ze per kano het meer over met haar oudere zus Kadija (14), die ook werkt in de houtzagerij.

“Het liefst van al zou ik naar school gaan, of de haren van mijn vriendin vlechten. Ik kan al heel wat verschillende kapsels maken” vertelt ze.

Maar in plaats van naar school te gaan, werkt Sara hier nu al 4 jaar. Dag na dag ademt ze de kwalijke rook van brandende houtresten in.

“Thuis zie ik af. Ik moet vaak hoesten en heb pijn in de borststreek. Soms komt er een zwarte substantie vrij wanneer ik hoest.”

We moeten ons allemaal inzetten om te voldoen aan de globale richtlijnen voor luchtkwaliteit en om de veiligheid en het welzijn van kinderen te verbeteren. Om dit te bereiken, moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en investeren in energie efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen.

In een vissersdorp in de lagune van Lagos

© UNICEF/UN037377/Bindra
© UNICEF/UN037377/Bindra

In Lagos varen bewoners door het vervuilde water van Makoko, een vissersdorp gebouwd op palen boven de lagune.

De uitlaatgassen van voertuigen, dieselgeneratoren, het verbranden van biomassa vuilnis en ander natuurlijk afval heeft een grote invloed op de kwaliteit van het water en de lucht in het dorp.

Bewoners van Makoko zijn afhankelijk van visserij om in hun levensonderhoud te voorzien en klagen dat de visvoorraad gedaald is in de voorbije jaren, als gevolg van vervuiling. Ze hebben ook zelf ademhalingsproblemen en velen van hen hoesten dagelijks een zwart slijm op.

© UNICEF/UN037190/Bindra and © UNICEF/UN037189/Bindra
© UNICEF/UN037190/Bindra and © UNICEF/UN037189/Bindra

Dupe Gowon (10) werkt bij haar thuis in Makoko, een vissersdorp op het Lagos meer. Vroeger ging ze naar school, maar tegenwoordig blijft ze thuis om haar moeder te helpen met het roken en verkopen van vis op de nabije markt.

“Het kan in de kamer zeer warm worden en door de rook is het moeilijk ademhalen” zegt ze.

Vaak gaat ze ’s nachts al hoestend naar bed en soms voelt ze zich duizelig. Toch blijft ze ervan overtuigd dat de lucht proper is.

Luchtvervuiling is zowel binnen als buiten rechtstreeks gelinkt aan longontsteking en andere aandoeningen van de luchtwegen. Deze zijnverantwoordelijk voor bijna 1 op de 10 doden bij kinderen onder de 5 jaar. Dit maakt van luchtvervuiling een van de grootste gevaren voor de gezondheid van kinderen.

In een slachthuis in Yenagoa

© UNICEF/UN037172/Bindra
© UNICEF/UN037172/Bindra

Ultrafijne luchtpartikels –veroorzaakt door rook – kunnen gemakkelijk de longen van kinderen irriteren, en daardoor levensbedreigende ziekten veroorzaken. Studies tonen hoe deze kleine deeltjes ook door de bloed-hersenbarrière heen kunnen gaan, dieminder resistent is bij kinderen. Dit kan ontstekingen, beschadigd hersenweefsel en een permanente invloed op de cognitieve ontwikkeling tot gevolg hebben.

In Yenagoa, in de staat Bayelsa, voeren werknemers verschillende taken uit in het slachthuis om Kanda te produceren , een soort van gerookt vlees. De arbeiders gebruiken beenderen van koeien, rubberen banden, elektrische draden, aluminium blikjes en ander afval om het vuur gaande te houden, waardoor het zeer gevaarlijk wordt om de rook in te ademen.

Badamasi Ibrahim is 15 jaar, en werkt de hele dag om vlees te roken en later op de markt te verkopen.

“Ik werk hier omdat er geen andere baan te vinden is. Daarom doen we dit. Het is zeer warm en vermoeiend, kijk maar naar de vlam. Ik heb problemen aan mijn longen. Als ik hoest, komt er een zwarte substantie mee.

Soms gaat Badamasi naar de kliniek wanneer hij moeite heeft te ademen of zich ziek voelt. Nadat de dokter hem een behandeling heeft voorgeschreven, gaat hij terug naar huis of naar het werk.

© UNICEF/UN037169/Bindra and © UNICEF/UN037173/Bindra
© UNICEF/UN037169/Bindra and © UNICEF/UN037173/Bindra

Stadskinderen die opgroeien nabij industriële sites, smeulende vuilnisbelten en elektrische generatoren…  Plattelandskinderen die leven in slecht geventileerde huizen waar voedsel bereidt wordt op dampende stoven…  Vluchtelingen- en migrantenkinderen die in tenten wonen waar rook van het houtvuur hangt…  Al deze kinderen ademen dag en nacht vervuilende stoffen in die hun gezondheid bedreigen en hun toekomst ondermijnen.

Vele van deze kinderen zijn al benadeeld door armoede. Luchtvervuiling is nog een bijkomende bedreiging voor hun gezondheid en welzijn – en nog een bewijs waarop de wereld hen in de steek laat.

In de staat Bayelsa

© UNICEF/UN037718/Bindra
© UNICEF/UN037718/Bindra

Kinderen die vervuilde lucht inademen lopen een verhoogd risico op ernstige gezondheidsproblemen. UNICEF steunt programma’s die de toegang tot gezondheidszorg voor kinderen verbeteren om ze te vaccineren tegen ziektes zoals malaria.

© UNICEF/UN037721/Bindra and © UNICEF/UN037719/Bindra
© UNICEF/UN037721/Bindra and © UNICEF/UN037719/Bindra

De 26-jarige Elisabeth Christopher houdt haar baby Debora (14 maanden) in haar armen voor haar huis.

Over het water dat vroeger voor haar huis stroomde vertelt Elisabeth het volgende:

“Vroeger was het een kreekmet stromend water. We konden er in vissen en ervan drinken. Maar vandaag kunnen we het water niet meer gebruiken. Het bedrijf gaf ons een waterput, maar het water is nog steeds vervuild. Soms krijgen we er uitslag van. De lucht stinkt en irriteert mijn longen. Mijn baby moet ervan hoesten en heeft steeds een loopneus. We zien echt af van deze vieze lucht.”

© UNICEF/UN037183/Bindra and © UNICEF/UN037178/Bindra
© UNICEF/UN037183/Bindra and © UNICEF/UN037178/Bindra

Mangrovebossen in de staat Bayelsa zijn vernietigd door zure regen. Sinds men begon met het verbranden van gas voelen de bewoners de hitte van het gas en de trillingen van ondergrondse pijpleidingen, die hun ’s nachts wakker houden.

Dorpshoofd Tietie J Elijah zegt er het volgende over:

“We kunnen het water uit de rivier en het regenwater niet meer gebruiken. Als we het regenwater opvangen in een wit bassin, drijft er een laag zwarte roet op. Eigenlijk kunnen er we zelfs onze kleren niet in wassen, laat staan er van drinken. Maar dit is het enige water dat we hebben!. Ik praat als  doorsnee burger, als vader van twee kinderen. De beste erfenis die we onze kinderen kunnen geven is een proper milieu. Mijn vader liet me groene bomen na. Maar kijk nu naar de bomen rondom mij; ze worden bruin. Ze sterven. Is dit de erfenis die ik nalaat voor mijn kinderen?”

UNICEF vraagt aan de wereldleiders die deelnemen aan de COP22 om vier noodmaatregelen te nemen in hun land, om kinderen te beschermen tegen atmosferische vervuiling.

Verminderen van vervuiling: Alle landen zouden zich moeten inzetten om te voldoen aan de wereldwijde richtlijnen omtrent luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie. Om dit doel te bereiken zouden overheden maatregelen moeten implementeren zoals het terugdringen van fossiele brandstoffen en investeren in energie-efficiënte en hernieuwbare energiebronnen

Verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg voor kinderen: investeren in gezondheidszorg voor kinderen, via vaccinatiecampagnes, het opsporen van longontsteking (eerste doodsoorzaak bij kinderen onder de vijf) op lokaal vlak. Dit zal bijdragen tot een grotere weerbaarheid van kinderen ten opzichte van luchtvervuiling en en hun veerkracht zich te herstellen van ziektes.

Verminderen van de bloostelling van kinderen aan vervuiling: Bronnen van vervuiling zoals fabrieken zouden niet in de buurt van scholen en speelplaatsen gebouwd mogen worden. Een beter afvalbeleid kan de hoeveelheid verbrand afval in de gemeenschap verminderen. Aangepaste kookfornuizen kunnen de luchtkwaliteit binnenshuis verbeteren. De luchtkwaliteit verbeteren kan bijdragen aan verminderde blootstelling bij kinderen

Monitoren van de luchtvervuiling: Een betere monitoring kan kinderen, jongeren, families en gemeenschappen helpen om hun blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen, om meer geïnformeerd te zijn over de oorzaken, en om in te staan voor veranderingen om de lucht schoner te maken.

Door te waken over de luchtkwaliteit, beschermen we ook onze kinderen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld