Trefwoorden

Vluchtelingenjongeren praten mee over de toekomst

Op 17 november 2016 organiseerde UNICEF België in Brussel een debat tussen vluchtelingenjongeren. Centraal stond de vraag: hoe kan de situatie van kinderen in hun land van herkomst verbeteren?

Het debat kadert in het “What Do You Think?” – project, waarmee UNICEF België de stem van kwetsbare kinderen in België wil laten horen op het hoogste beleidsniveau. Maar liefst 32 vluchtelingenjongeren namen deel (tussen de 13 en de 18 jaar), afkomstig uit 9 landen: Afghanistan, Syrië, Irak, Eritrea, Guinée, DR Congo, Mauritanië, Mali en Hongarije. Verschillende organisaties werkten mee: Fedasil Poelkapelle, Fedasil Bevingen, OKAN Diest, Mentor Escale en asielcentrum Gembloux.

WDYT_WEB1

In een dynamisch debat kwam elk kind aan het woord en werd van mening gewisseld over thema’s als onderwijs, oorlog en gelijke kansen. Vaak kwamen frustraties naar boven die de ernst van de situatie blootleggen. “Als je beslist om Afghanistan te verlaten, weet je dat je het risico loopt om te sterven” vertelt de 14-jarige J., een vluchteling in België. De reden om te vluchten is vaak geweld, zegt N., een 13-jarige vluchteling. “Veel kinderen verlaten hun land vanwege de oorlog”.

IMG_5703

(Boven) Migranten- en vluchtelingenjongeren drukken zich uit over de situatie in hun land van herkomst

Een stem voor kinderen op de vlucht

Jongeren hebben een duidelijke mening over de toepassing van hun rechten. Het is belangrijk om naar hen te luisteren om de situatie van kwetsbare jongeren in België en in de wereld te verbeteren. UNICEF is ervan overtuigd dat kinderen en jongeren op de vlucht het best geplaatst zijn om zelf te vertellen wat ze hebben meegemaakt in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in België.

WDYT_WEB3

Door deze vluchtelingenjongeren een stem te geven, kunnen we beleidsmakers precies vertellen wat de problemen en uitdagingen zijn waarmee ze  geconfronteerd worden. De jongeren helpen ons om beter te begrijpen wat hun situatie is en die van andere kinderen en jongeren over de hele wereld.

Alle getuigenissen van de jongeren worden gebundeld in een verslag dat we nadien overmaken aan beleidsmakers in ons land en aan het VN Comité voor de Rechten van het Kind. Dankzij deze bijdrage van kinderen en jongeren, zal het Kinderrechtencomité in staat zijn om specifieke aanbevelingen op het vlak van kinderen in migratie te formuleren aan de Belgische Staat, alsook aan de landen van herkomst en de transitlanden.

Migratie: één van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd

De migranten- en vluchtelingenkwestie is een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Kinderen maken ongeveer één derde van de wereldbevolking uit, maar bijna de helft van alle vluchtelingen zijn kinderen. Vandaag de dag zijn wereldwijd bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. 28 miljoen kinderen zijn op de vlucht voor geweld en conflict. Steeds meer kinderen zijn alleen op de vlucht, niet-begeleid en van hun gezin gescheiden.

WDYT_WEB4

In 2015 vroegen meer dan 100.000 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen asiel aan in 78 landen, drie keer meer dan in 2014. Naast de 28 miljoen kinderen die op de vlucht zijn voor geweld, zijn er nog ongeveer 20 miljoen migrantenkinderen die hun huis hebben achtergelaten om andere redenen. Al deze kinderen en jongeren zijn bijzonder kwetsbaar. En net deze groep kwetsbare kinderen wil UNICEF een stem geven.

DGOS_Logo3_NL1