Trefwoorden

Voedselcrisis in Kasaï : kinderen zijn de eerste slachtoffers

In Kasaï lijden meer dan 770.000 jonge kinderen aan ondervoeding. Daarvan zijn er 400.000 die aan ernstige, acute ondervoeding lijden en die dringend verzorging nodig hebben. Dat is 10% van alle kinderen onder de vijf jaar – een verbijsterend aantal. UNICEF zet alle middelen in om ernstige acute ondervoeding bij kinderen in de regio te voorkomen en te behandelen.

Een lokale gezondheidswerker meet de armomtrek van een meisje om mogelijke ondervoeding op te sporen in een gezondheidscentrum in Kananga, Kasai.

Hoewel de veiligheid in sommige delen van Kasaï is teruggekeerd en mensen die op de vlucht waren geslagen terug naar huis keren, blijft de humanitaire situatie kritiek.

Grote delen van Kasaï hebben te kampen met ernstige voedselonzekerheid. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de duizenden mensen die zich verscholen hielden, nu naar huis zijn teruggekeerd in een staat van ernstige ondervoeding. Ook is er onvoldoende voedsel. Na meer dan 18 maanden geweld en ontheemding, hebben de meeste families in Kasaï hun akkers niet kunnen bewerken of gewassen kunnen zaaien. Drie opeenvolgende oogsten zijn verloren.

UNICEF verhoogt de inspanningen om ernstige acute ondervoeding bij kinderen in de regio te voorkomen en te behandelen. Dit doen we door therapeutisch voedsel te verdelen en informatiessies te geven over gezonde voedingsmethoden voor zuigelingen en jonge kinderen aan gezondheidswerkers en moeders.

Zo raadt UNICEF mama’s aan om exclusieve borstvoeding gedurende minstens de eerste zes maanden. Ook geven we tips om de voedingswaarde te verbeteren van de maaltijden voor kinderen jonger dan 5 jaar en om malaria en diarree te voorkomen, wat essentieel is om kinderen tegen ondervoeding te beschermen.

De acties van UNICEF in Kasaï

Mbuyi, die aan ondervoeding lijdt, wordt onderzocht door een dokter in het Kananga ziekenhuis, nadat hij is doorverwezen door een lokale gezondheidswerker. In 2017 en in de eerste maanden van 2018 hebben UNICEF en zijn partners in Kasaï 71.500 kinderen behandeld die aan ernstige, acute ondervoeding lijden. Meer middelen moeten worden ingezet om de honderduizenden andere kinderen te bereiken die in gevaar zijn.

« We hebben de nodige competenties, we hebben personeel ter plaatse en we we weten hoe we de situatie kunnen oplossen », verklaart Gianfranco Rotigliano, vertegenwoordiger ad interim van UNICEF in de Democratische republiek Congo. « Het enige wat ons vandaag ontbreekt zijn de fondsen om alle kinderen te bereiken die onze hulp nodig hebben. Meer en meer kinderen keren terug naar huis, na zich maanden verscholen te hebben gehouden en hebben een behandeling en verzorging nodig. We kunnen hun leven redden en we moeten het nu doen. »

Steun de kinderen in Kasaï