December 1946

De Tweede Wereldoorlog is net voorbij. Miljoenen kinderen hebben humanitaire hulp nodig. Ze zijn ziek, ondervoed, zijn hun ouders verloren en zijn gekleed in lompen terwijl het bitter koud is. De gezondheid en de toekomst van 20 miljoen kinderen in Europa is in gevaar.

Om hen te hulp te komen wordt op 11 december 1946 UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) opgericht. Oorspronkelijk met een mandaat van drie jaar, dat maar één keer kan worden verlengd.

Bij zijn aanstelling als Algemeen Directeur van UNICEF heeft Maurice Pate slechts één voorwaarde: dat de organisatie er is “voor alle kinderen”, zowel van bondgenoten als van oude vijanden. De slogan 'For all the world's children', die boven ons eerste logo staat, maakt dit engagement duidelijk.

De toon is onmiddellijk gezet en klinkt ook tot op vandaag door in onze baseline “For Every Child”(Voor Ieder Kind).

Begin van de jaren 50

In het begin van de jaren 50 verschuift het werk van UNICEF geleidelijk van Europa naar andere continenten. Het engagement van UNICEF blijft gebaseerd op de principes van verdraagzaamheid, wederzijds begrip, solidariteit en vrede tussen de volkeren.

De organisatie verzet zich tegen alle vormen van discriminatie, is politiek en religieus onafhankelijk en haar actie is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden.

1953: UNICEF krijgt een permanente status

In 1953 krijgt UNICEF een permanente status binnen de Verenigde Naties, maar deze status is onderworpen aan één voorwaarde die niet zonder gevolgen is voor de organisatie: UNICEF moet voortaan zelf geld inzamelen. Iedere bijdrage die UNICEF ontvangt is dus vrijwillig is en dit kan nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Van deze achilleshiel zal UNICEF zijn kracht maken door een uitzonderlijke creativiteit te ontwikkelen. Van bij het begin zit innovatie in ons DNA. Zo zijn we de eerste organisatie die een beroep doet op zogenaamde UNICEF Goodwill Ambassadors (Ambassadeurs), bekende personen die ons helpen de missie, het belang en het werk van UNICEF onder de aandacht te brengen. Iedere gift die we ontvangen benutten we niet alleen optimaal, ook zal UNICEF vernieuwende en veelzijdige manieren ontwikkelen om fondsen te werven zoals het verkopen van wenskaarten.

Om de fondsenwervende activiteiten te ondersteunen, moedigt UNICEF de oprichting aan van Nationale Comités in de geïndustrialiseerde landen. UNICEF België is een van deze 33 comités.

Op het terrein richt UNICEF zich steeds meer op duurzame ontwikkeling met eenvoudige, doeltreffende, innovatieve en universeel toepasbare middelen en ontwikkelt geïntegreerde programma's. Zo brengt UNICEF begin jaren tachtig de 'kinderoverlevingsrevolutie' op gang, die een ingrijpende daling van de kindersterfte tot gevolg heeft en een belangrijke mijlpaal is in ons werk.

1989: Het Internationaal Kinderrechtenverdrag

Het jaar 1989 is nog een keerpunt in de geschiedenis van UNICEF. In dat jaar wordt het Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Dit verdrag is vrijwel universeel geratificeerd - de Verenigde Staten zijn de enige lidstaat die het verdrag niet hebben bekrachtigd – en erkent UNICEF als de voornaamste organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag wereldwijd.

Vandaag staan de rechten en het welzijn van ieder kind centraal in alles wat we doen. Samen met onze partners werken we in 190 landen en gebieden om dit engagement om te zetten in concrete acties. Daarbij hebben we altijd speciale aandacht voor de meest kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen. Want UNICEF werkt nog steeds voor ieder kind en geeft nooit op.