Trefwoorden

Waarom reizen vluchtelingenkinderen alleen ?

Dit jaar zijn op negen op de tien vluchtelingen- en migrantenkinderen die aankomen in Europa via Italië, niet begeleid. UNICEF waarschuwt dat ze steeds meer gevaar lopen uitgebuit te worden en slecht behandeld, maar ook hun leven is in gevaar. Maar waarom reizen deze kinderen alleen af naar Europa.

© UNICEF/UN012722/Georgiev
© UNICEF/UN012722/Georgiev

Sommige kinderen hebben niemand meer. Hun familie en vrienden zijn gedood en ze vrezen de volgende te zijn. 

Het conflict in Syrië gaat haar zesde jaar in. Bilal heeft zopas zijn broer teruggevonden in het Verenigd Koninkrijk, nadat hij lange tijd in het kamp in Calais heeft doorgebracht. Hij vertelt : « de armband die ik draag is van een vriend die vier jaar geleden door het regime werd gedood. Ik heb de armband van zijn lichaam genomen en sindsdien draag ik hem iedere dag. »

Het is gevaarlijker te blijven dan te vertrekken

Als de bommen in de straten vallen, op de huizen en de scholen, is het veiliger te vetrekken. Hasan, een jonge vluchteling, vertelt: « Onderweg had ik een keer per maand contact met mijn familie. Ik denk dat ze blij zijn dat ik uit Syrië ben vertrokken. Daar kan iedere vergissing dodelijk zijn.»

De kinderen worden gedwongen in het leger te gaan of bij gewapende groeperingen 

“De soldaten kwamen binnen in de huizen en dwongen de mensen in het leger te gaan », vertelt Waheed, een Syrische vluchteling. « Vaak pikten ze er de jongste kinderen uit ». Veel kinderen vluchten om gedwongen rekrutering te vermijden

Families kunnen niet samen vertrekken

Families kunnen vaak niet samen vertrekken, omdat de reis te duur is. En als ze er toch in slagen, komt het vaak voor dat ze van elkaar gescheiden raken onderweg. Hasan vertelt: « Ik wou dat mijn familie naar hier kon komen, maar ze kunnen niet vertrekken. Ze hebben niet genoeg middelen om de smokkelaars te betalen. De boot is te duur. In totaal zijn we met zeven, mijn ouders en broers samen. Als de hele familie samen zou vertrekken, zou dat meer dan 8000€ kosten. En ik kan niets doen. Ik mis mijn familie heel erg. ”

De families zijn gedwongen hun kinderen te laten vertrekken, omdat het te gevaarlijk is voor hen om te blijven. Sommige kinderen hebben familie die op hen wacht in Europa. Nochtans bestaat er tot op vandaag geen veilige en legale manier om Europa te bereiken. Ze moeten een gevaarlijke reis ondernemen, via land of over zee, en hun lot in handen van smokkelaars leggen – in boten, vrachtwagens of treinen.

« Het is een wanhopige situatie die weinig bekend is bij het grote publiek. Nochtans gaat het om tienduizendenkinderen die iedere dag gevaar lopen en honderdduizenden anderen die bereid zijn alles op het spel te zetten, » zegt Marie Pierre Poirier, speciale coördinatrice bij UNICEF voor de vluchtelingen- en migrantencrisis in Europa. « We moeten deze kinderen dringend beschermen tegen alle vormen van slechte behandeling en uitbuiting door mensen met slechte bedoelingen. »

Ieder kind moet beschermd worden

© UNICEF/UN025293/Gilbertson VII Photo
© UNICEF/UN025293/Gilbertson VII Photo

UNICEF dringt erop aan dat maatregelen om elk van deze kinderen te beschermen, hoognodig zijn. Veel van deze jonge vluchtelingen verzwijgen hun echte leeftijd, uit schrik vertraging op te lopen of vast te zitten in een centrum voor sociale bescherming. Diegenen die zich toch aanmelden bij zo’n centrum, raken vaak gefrustreerd door de lange asielprocedures. Velen onder hen nemen dan ook vaak het heft zelf in handen en proberen hun familie of naasten op eigen houtje te bereiken op de bestemming van hun keuze.

UNICEF roept regeringen in heel Europa op de procedures te versnellen die erop gericht zijn families te herenigen via veilige en legale wegen. Landen moeten investeren in efficiënte voogdijprogramma’s om verloren gelopen en niet-begeleide kinderen op te vangen. Indien deze kinderen niet beschermd worden lopen ze het risico overgeleverd te zijn aan kindersmokkelaars en aan de georganiseerde misdaad.

Lees het rapport: Child Alert : Gevaar bij elke stap

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld