Door de stijgende prijzen van basisgoederen, zijn de humanitaire noden nog toegenomen. De combinatie van de economische crisis en de droogte, veroorzaakt voedselonzekerheid bij meer dan 15 miljoen mensen in het land. Het aantal kinderen onder de 5 jaar dat acuut ondervoed is, stijgt dramatisch. Er is een verhoogd risico op voorkombare ziektes zoals longontsteking en cholera. Tienduizenden gevallen van mazelen wijzen op een dalende vaccinatiegraad, terwijl de gezondheidsdiensten onder druk staan of niet meer functioneren.

Door de chaos en de uiterst moeilijke levensomstandigheden van de Afghaanse bevolking stijgt het gevaar op uitbuiting en misbruik voor kinderen. Kinderen die migreren om aan armoede en geweld te ontsnappen, lopen meer kans om in gevaarlijke situaties terecht te komen.

De politieke omwentelingen en de onzekerheid over vrouwenrechten vergroten het risico op gendergerelateerd geweld, waar al bijna de helft van alle Afghaanse vrouwen het slachtoffer van zijn. De toekomst van het onderwijs voor meisjes is ook hoogst onzeker. 

Meisjes mogen sinds de machtsovername niet meer naar de middelbare school, en dat terwijl onderwijs vaak bescherming biedt tegen kindhuwelijken en kinderarbeid. 1.1 miljoen meisjes en toekomstige generaties meisjes lopen gevaar. Onderwijs voor meisjes is dan ook een van de prioriteiten voor UNICEF in Afghanistan.
 

UNICEF is al 70 jaar aanwezig in Afghanistan en we blijven aan het werk in het hele land. De lokale gemeenschappen, waarmee we vertrouwensrelaties hebben opgebouwd, zijn onze belangrijkste partners ter plaatse en stellen ons in staat om, vanuit 11 kantoren verspreid over het hele land, de kinderen te helpen die ons het meest nodig hebben, samen met andere organisaties in Afghanistan.

In de eerste helft van dit jaar (januari tot juni 2023) voerden we de humanitaire respons op om te beantwoorden aan de toenemende humanitaire behoeften en de complexe humanitaire situatie. Dit is wat we doen:

  • Gezondheidszorg: verstrekking van essentiële gezondheidsdiensten via mobiele gezondheidsteams en vaccinatie van 703.000 kinderen tegen mazelen in het hele land.
  • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH): We bereikten meer dan 632.000 mensen met veilig water om watergerelateerde ziekten te voorkomen.
  • Voeding : Sinds januari kregen 350.000 kinderen een levensreddende behandeling tegen ernstige acute ondervoeding. Meer dan 8 miljoen kinderen werden gescreend op ondervoeding.
  • Onderwijs: Van januari tot juni 2023 ondersteunde UNICEF meer dan 633.000 kinderen (waarvan 60% meisjes) om toegang te krijgen tot onderwijs in 19.654 klassen.
  • Bescherming van kinderenIn de eerste helft van het jaar bereikte UNICEF meer dan 2,2 miljoen kinderen en hun verzorgers (35% vrouwen) met geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning.
  • Sociale bescherming: In de eerste helft van 2023 gaven we humanitaire bijstand in cash aan bijna 81.000 gezinnen.