De impact van de onveiligheid, de armoede, COVID-19 het tekort aan water, en het feit dat ze hun huis moeten ontvluchten, heeft de grootste gevolgen voor de meest kwetsbaren: kinderen, jongeren met een handicap, vrouwen en aanstaande moeders in het bijzonder, en ouderen. 

 • Bijna 2 miljoen kinderen zullen humanitaire hulp nodig hebben op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)
 • Meer dan 3.2 miljoen kinderen onder de vijf jaar zullen aan acute ondervoeding lijden. Zonder onmiddellijke behandeling loopt minstens een miljoen van hen het risico te sterven.
 • Scholen zijn gesloten omwille van COVID-19 en het conflict. Hierdoor wordt aan meer dan 9,5 miljoen kinderen het recht op onderwijs ontzegd. De 500.000 kinderen die in het kader van het gemeenschapsonderwijs zijn ingeschreven, worden evenzeer getroffen.

Door de chaos en de uiterst moeilijke levensomstandigheden van de Afghaanse bevolking stijgt het risico op uitbuiting en misbruik voor kinderen. Veel minderjarige meisjes dreigen uitgehuwelijkt te worden. Meer kinderen zullen moeten werken om hun familie te onderhouden of zullen ingelijfd worden als soldaat. Kinderen die migreren om aan armoede en geweld te ontsnappen, lopen meer kans om in gevaarlijke situaties terecht te komen.

Meer dan 400 gezinnen uit de provincies Kunduz, Sar-e Pol en Takhar hebben hun toevlucht gezocht tot de Peer Mohammad Kakar High School in Kaboel. Velen hebben alleen het allernoodzakelijkste met zich mee en hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp.

Binnen de 24 uur na de aankomst van de gezinnen op de school heeft UNICEF vier tenten opgezet om de kinderen psychosociaal te ondersteunen en recreatieve activiteiten te organiseren om hen af te leiden van het trauma dat ze doormaken. Mobiele gezondheidsteams vaccineren, volgen de nutritionele toestand van de kineren op en geven pre- en postnatale zorg aan moeders en kinderen. Ook worden hygiënekits uitgedeeld aan de gezinnen.

UNICEF is al 65 jaar aanwezig in Afghanistan en we zijn nog steeds aan het werk in alle delen van het land. De plaatselijke gemeenschappen, waarmee we vertrouwensrelaties hebben opgebouwd, zijn onze belangrijkste partners ter plaatse en stellen ons in staat om, vanuit 11 kantoren verspreid over het hele land, de kinderen te helpen die ons het meest nodig hebben, samen met andere organisaties in Afghanistan.

Wij zijn momenteel hard aan het werk om onze humanitaire respons op te voeren en bereiden ons voor op het ergste scenario. Om de moeilijkst bereikbare kinderen te kunnen helpen, pleit UNICEF bij alle partijen die betrokken zijn bij het conflict voor veilige en ongehinderde toegang, in overeenstemming met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en internationale humanitaire beginselen.

Tot nu toe (januari tot juni 2021) hebben we al zo’n 1,7 miljoen mensen kunnen helpen en aan de meest dringende humanitaire behoeften voldoen: distributie van hygiënekits, jerrycans om water te kunnen vervoeren, gebruiksklare therapeutische voedselzakjes om kinderen te behandelen die aan ernstige acute ondervoeding lijden, vaccins tegen mazelen en polio, enz.

In de tweede helft van het jaar willen wij in de volgende sectoren werken

 • Gezondheidszorg: verstrekking van essentiële gezondheidsdiensten door 21 mobiele gezondheidsteams in vier zuidelijke provincies en ondersteuning van COVID-19-vaccinaties in het hele land.
 • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH): verstrekking van WASH-nooddiensten aan meer dan 170.000 mensen, waaronder ontheemde gezinnen.
 • Voeding : aanleg van voorraden gebruiksklare therapeutische voeding en vergroting van de capaciteit van onze opslagplaatsen.
 • Onderwijs: voortzetting van het onderwijs door de heropening van scholen te steunen; bevoorrading om op noodsituaties te reageren, vooral voor binnenlandse ontheemden.
 • Bescherming van kinderen: onmiddellijke en essentiële dienstverlening aan kinderen, met inbegrip van humanitaire financiële bijstand, transport en doorverwijzing naar medische diensten.
 • Polio: vergemakkelijking van de toegang tot niet-gevaccineerde kinderen in voorheen ontoegankelijke gebieden via campagnes van moskee tot moskee, gericht op 3,5 miljoen kinderen.
 • Communicatie voor ontwikkeling: Drukken van 10.000 noodfolders over overlevingspraktijken voor ontheemden en getroffen bevolkingsgroepen.
 • Sociale bescherming: 40.000 mensen, of 6.000 huishoudens, humanitaire financiële bijstand verlenen, vooral aan ontheemde gezinnen.
 • Adolescenten/jongeren: openen van veilige ruimten voor vrouwen/meisjes en ontwikkelen van partnerschappen met organisaties uit het maatschappelijk middenveld.