Trefwoorden

Gevaar bij elke stap: wat kinderen op de vlucht doorstaan voor ze in Europa aankomen

Als je probeerde te vluchten, schoten ze je neer. Als je stopte met werken, sloegen ze je. Het lijkt wel slavenhandel. Elke avond moest ik huilen terwijl ik dacht aan thuis.

Amaimo en zijn broer Ibrahim zijn nauwelijks 16 jaar oud. In hun hoop op een beter leven in Europa hebben ze de riskante overtocht ondernomen. Nadat ze hun geboortedorp in Gambia verlieten, reisden ze alleen door Senegal, Mali, Burkina Faso en Niger voor ze in Libië aankwamen.

Daar werden ze tegengehouden, geslagen en opgesloten. Toen ze werden vrijgelaten, werden ze twee maanden lang gedwongen om zware arbeid te verrichten op een boerderij om te betalen voor hun overtocht. Uiteindelijk werden ze dan naar een klein en gammel bootje geleid, waarmee ze de Middellandse Zee overstaken tot in Italië.

Amaimo en zijn broer zijn nauwelijks 16 jaar oud.
Amaimo en zijn broer zijn nauwelijks 16 jaar oud. © UNICEF/UN020005/Gilbertson VII Photo

9 van de 10 vluchtelingenkinderen die dit jaar via Italië in Europa aankwamen, waren alleen.

Volgens het UNICEF rapport “Danger Every Step of the Way” kwam meer dan 90% van de kinderen die dit jaar de Middellandse Zee overstaken naar Italië, alleen aan, net zoals Aimamo en Ibrahim. Zonder ouder of voogd staan deze kinderen op elke etappe van hun reis bloot aan enorme risico’s. Geweld, opsluiting, dwangarbeid, misbruik … Niet-begeleide minderjarigen zijn extreem kwetsbaar voor alle vormen van uitbuiting en mensenhandel.

Ondanks deze reële gevaren neemt het aantal kinderen dat alleen op de vlucht is alleen maar toe. De afgelopen 5 maanden arriveerden 7.009 niet-begeleide minderjarigen aan in Europa via Italië: een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze kinderen en jongeren zijn op de vlucht voor de oorlog, vervolging of armoede die hun land verscheurt. Met de zomer in aantocht is het onwaarschijnlijk dat deze cijfers zullen dalen. Tienduizenden kinderen wachten momenteel in Libië op een gelegenheid om de oversteek van de Middellandse Zee te ondernemen.

Asielzoekers uit Gambia kijken op een kaart en bespreken hun reis. © UNICEF/UN020011/Gilbertson VII Photo
Asielzoekers uit Gambia kijken op een kaart en bespreken hun reis. © UNICEF/UN020011/Gilbertson VII Photo

Elk kind moet bescherming krijgen

UNICEF benadrukt het belang van aangepaste maatregelen om elk van deze kinderen te beschermen, zowel degenen die onderweg zijn als degenen die zijn aangekomen. Reeds in hun land van herkomst werden ze vaak al slachtoffer van geweld en uitbuiting, terwijl alle rechten in het Kinderrechtenverdrag ook op hen van toepassing zijn en gerespecteerd dienen te worden.

Alle landen – ook de landen van herkomst, de doortochtlanden en de landen waar ze asiel aanvragen – hebben de plicht om hun bescherming te bieden, zodat ze niet langer slachtoffer kunnen worden van diegenenen die misbruik maken van hun situatie en hun dromen verwoesten.

De situatie van kinderen op vlucht in enkele cijfers

  • Aangekomen in Europa per boot in 2015: 1.015.078 personen waarvan 265.388 kinderen
  • Aangekomen in Europa per boot tussen 1 januari en 9 juni 2016: 206.985 personen waarvan 35% kinderen[1]
  • Asielaanvragen in 2015 in Europa: 1.392.655 personen waarvan 405.955 kinderen (waarvan 95.970 niet begeleid) [2]
  • Asielaanvragen in 2015 in Europa van januari tot april 2016 : 348.580 personen waarvan 95 080 kinderen. [3]
  • Gestorven op zee in 2015: 3.770 personen [4]
  • Gestorven op zee van januari tot mei 2016: 2.443 personen.[5]

[1] Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen/UNHCR [2] Eurostat, gegevens van 7 juni 2016 [3] Eurostat, gegevens van 7 juni 2016 [4] Missing Migrant Project data of missing migrants, gegevens van 27 mei 2016 [5] IOM, gegevens van 3 juni 2016 Europe Map with Response INFO 15_06_16 Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld