De programma's die UNICEF op het terrein ontwikkelt om kinderen in staat te stellen zich volledig te ontplooien, zijn rechtstreeks geïnspireerd op het Kinderrechtenverdrag en vallen binnen het brede kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgelegd en die tegen 2030 moeten worden gerealiseerd.

Om deze twee werk- en inspiratiekaders concreet te maken, werkt UNICEF volgens een Strategisch Plan. Het strategisch plan van UNICEF voor 2018-2021 (4 jaar)

  • Is dus gebaseerd op het Kinderrechtenverdrag en op de lessen uit het verleden om ons te helpen onze missie verder te zetten in een wereld die voortdurend in verandering is.
  • Definieert de concrete resultaten die we willen bereiken voor kinderen, in samenwerking met onze (VN-)partners en met overheden, het maatschappelijk middenveld en de privé sector.
  • Bepaalt de strategieën voor verandering en de elementen die we nodig hebben om deze doelen te bereiken.
  • Stippelt de weg uit die de komende vier jaar moet worden bewandeld om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken en te bouwen aan een betere wereld voor ieder kind.

Het Strategisch Plan zal na 2021 worden herzien om de realisatie van de SDG’s op de voet te volgen.

Momenteel zet het strategisch plan van UNICEF vijf doelstellingen (ofte 5 prioriteiten voor ieder Kind) voorop voor de periode 2018-2021:

  1. Gezondheid: ieder kind kan overleven en zich ontplooien
  2. Onderwijs: ieder kind leert
  3. Bescherming: Ieder kind is beschermd tegen geweld en uitbuiting
  4. Milieu en omgeving: Ieder kind leeft in een veilige en schone omgeving
  5. Gelijke kansen: Ieder kind heeft gelijke kansen om te slagen in het leven.