Trefwoorden

Wereldmeisjesdag: geef meisjes alle kansen, verander de wereld

Nooit waren zoveel mensen op de vlucht voor rampen en conflicten. Meisjes krijgen daardoor te maken met nieuwe moeilijkheden. Ze zijn kwetsbaarder voor gender-gerelateerd geweld en lopen een groter risico niet naar school te kunnen gaan. In noodsituaties hebben meisjes vaak minder middelen, zijn ze vaak minder mobiel en ondervinden ze meer moeilijkheden om toegang te krijgen tot levensreddende informatie en netwerken.

Maar meisjes zijn ook een bron van kracht, energie en creativiteit. De miljoenen meisjes die in humanitaire noodsituaties leven zijn geen uitzondering op deze regel. Jonge meisjes hebben een platform nodig waar ze zich kunnen uitdrukken over de moeilijkheden die ze dagelijks ondervinden en over de oplossingen die werken voor hen. Zo kunnen ze de motor tot duurzame verandering zijn, voor zichzelf en voor de gemeenschap waar ze wonen. Als je meisjes alle kansen geeft, kunnen ze de wereld veranderen.

‘Empowering girls’ in Libanon

Libanon, dat al onder enorme druk stond voor de crisis in Syrië, is het gastland van 1 miljoen geregistreerde Syrische vluchtelingen. Dat zijn er meer per inwoner dan in om het even welk ander land wereldwijd. Via de programma’s in het hele land, heeft UNICEF tot doel meisjes de middelen te geven hun volle potentieel te kunnen realiseren, waar ze ook vandaan komen. Maak kennis met Sandra en Christina uit Irak, die met de steun van UNICEF naar school kunnen in Libanon, met Ghaysaa, 13 jaar die een voorvechter van kinderrechten is geworden, en Caren die een studie informatica wil aanvatten om te bewijzen dat het een richting is die niet alleen voor jongens is.

In conflictsituaties hebben meisjes 2.5 keer meer kans niet naar school te gaan dan jongens

De zussen Sandra, 8 jaar, en Christina, 9 jaar, zijn afkomstig uit Irak. Ze wonen in Libanon sinds 2016, nadat ze al twee jaar ontheemd waren in hun eigen land na de val van hun geboortestad Mossul in 2014.

Ze gaan allebei naar school. Christina wil lerares Engels worden. Sandra wil wiskundeles geven.

«Als ik niet naar school zou gaan, zou ik thuis zitten, en dat is niet wat ik wil. Het is veel beter om naar school te gaan. Ik houd wel alleen van wiskunde”, vertelt Christina, 9 jaar, terwijl ze haar huiswerk maakt in het appartement waar haar familie woont in Btourram, in het noorden van Libanon.

In nauwe samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en de lokale overheid zorgt UNICEF ervoor dat dat alle kinderen in Libanon toegang hebben tot publiek onderwijs, ongeacht hun nationaliteit:

  • Meer dan 300 scholen in het land geven lessen in twee shifts, om alle kinderen de kans te geven les te volgen.
  • UNICEF neemt het schoolgeld voor zijn rekening van alle kinderen die naar publieke scholen gaan in Libanon.
  • We voorzien ook schoolmateriaal voor de kinderen en geven opleidingen aan leraren.

Om de vijf minuten overlijdt een meisje ten gevolge van geweld

« Ik heb geleerd wat het belang is van vertrouwen, en dat niet iedereen je vertrouwen verdient. Als iemand die ik niet ken me vraagt in zijn auto te stappen, mag ik er niet op ingaan. Ik mag zelfs niet met hem praten. Sinds ik lessen heb gevolgd, vertel ik al mijn vriendeinnen dat ze ‘nee’ moeten zeggen als hun ouders hen willen uithuwelijken. Zoniet verknoeien ze hun toekomst en gaan ze nooit gelukkig zijn,” vertelt Ghaysaa, 13 jaar, uit Libanon.

Ghaysaa nam deel aan lessen die werden georganiseerd door het Internationale Rode Kruis in het kader van het programma ‘Mijn veiligheid, mijn welzijn’, gesteund door UNICEF.

In noodsituaties stijgt vaak het geweld naar vrouwen toe. In Libanon is de ernst en de frequentie van de gevallen exponentieel gestegen ten gevolge van de Syrische crisis. Het is de Syrische en de kwetsbare Libanese gemeenschap die hierdoor getroffen worden. Een studie uit 2014 heeft aangetoond dat tienermeisjes vaak zijn blootgesteld aan verbaal en fysiek misbruik thuis. Vaak zien ze een vroegtijdig huwelijk als een manier om zich hiertegen te beschermen en financiële zekerheid te hebben. Via het psychosociaal programma ‘Mijn veiligheid, mijn welzijn’ willen we meisjes minder kwetsbaar maken.

De bedoeling is meisjes de nodige kennis en vaardigheden mee te geven om ze te helpen gender-gerelateerd geweld te voorkomen en er zich tegen te verzetten. Het programma, dat 12 weken duurt, omvat onderwerpen als verdedigingsmechanismen, vertrouwen, oplossing van problemen met een focus op gender-gerelateerd geweld, kindhuwelijken, seksuele gezondheid, stress en de relatie met hun ouders.

130 miljoen meisjes gaan niet naar school

Projecten en oplossingen op lange termijn, ontwikkeld met en voor meisjes, kunnen hun weerbaarheid versterken en hen opportuniteiten bieden die hun leven kunnen veranderen.

“Ik ben naar hier gekomen met mijn vriendinnen om te bewijzen dat technologie en informatica niet enkel domeinen zijn voor jongens. Meisjes hebben evengoed competenties om studies te doen,” vertelt Caren uit Libanon, nadat ze deelnam aan een sessie over informatica.

Libanese en Syrische meisjes zijn een maquette in karton aan het maken tijdens de sessie ‘Inleiding tot de architectuur”, op de vierde editie van ‘Girls Got IT’ aan de universiteit van Balamand in het noorden van Libanon.
Meer dan 100 meisjes namen deel aan dit evenement ondersteund door UNICEF, bestemd om meisjes aan te moedigen voor studies te kiezen waar vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn, zoals wetenschap, technologie, bouwkunde en wiskunde. Tijdens de sessies worden alternatieve trajecten voorgesteld aan de meisjes om de genderkloof te dichten in deze domeinen.

Wereldmeisjesdag stelt jaarlijks de rechten van jonge meisjes in de kijker, en de uitdagingen waarmee ze wereldwijd worden geconfronteerd. Dit jaar wordt speciale aandacht besteed aan de uitdagingen en mogelijkheden waar miljoenen meisjes mee te maken hebben voor, tijdens en na een crisis.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld