Trefwoorden

Wereld Water dag 2015

Zondag 22 maart, Wereld Water dag, focussen we op West-Afrika waar, door de Ebola epidemie, de nood aan zuiver water enorm gestegen is. Minstens 150 liter per dag is er nodig om een patiënt te kunnen verzorgen. De bevoorrading van zuiver water is van cruciaal belang in de strijd tegen het virus!

Water is fundamenteel voor de gezondheid

Iedereen weet het, zonder water geen leven. Wereldwijd sterven er dagelijks 1 400 kinderen jonger dan 5, bij gebrek aan zuiver water. 11 % van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot drinkbaar water. Voor al deze mensen moeten wij ons blijven inzetten want geen toegang hebben tot water kan rampzalige gevolgen hebben voor de gezondheid, zoals we nu zien bij de Ebola epidemie.

De toegang tot water is fundamenteel in de strijd tegen de Ebola epidemie die nu in West-Afrika woedt en die al het leven kostte aan meer dan 9 000 mensen. Zo zijn er enorme hoeveelheden water nodig om het materiaal en het verzorgend personeel te ontsmetten en om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Grondig handen en voorwerpen reinigen met chloorwater helpt het virus vernietigen. In kleine hoeveelheden zorgt chloor er ook voor dat water drinkbaar wordt. En zo worden de risico’s op verspreiding van andere ziektes zoals cholera bijvoorbeeld, ook kleiner.

UNICEF zorgt voor de coördinatie van het programma water, sanitair en hygiëne bij de verschillende NGO’s die werkzaam zijn in de regio. Belangrijke punten in het programma zijn: de installatie van latrines en sanitaire installaties, het onderhoud hiervan, de reparatie van water bevoorradingssystemen en de verspreiding van hygiëne kits.

UNI176404

West Point, een sloppenwijk in quarantaine en zonder water

West Point is een van de meest arme buurten van Monrovia, hoofdstad van Liberia. Sinds de Ebola epidemie uitbrak in de stad werd de sloppenwijk in afzondering geplaatst. Omdat er weinig waterpunten bestonden heeft UNICEF water citernes geïnstalleerd op verschillende plaatsen in de wijk. Dit zuiver water en de verdeling van chloor helpen de verspreiding van het virus vertragen.

In Guinea zien we de eerste resultaten

Het gaat de goede richting uit in Guinea. In de week van 14 januari 2015 was het aantal nieuwe geregistreerde Ebola gevallen het laagst sinds het begin van de epidemie. Het is dankzij hygiënepunten zoals deze waar een kleine jongen gebruik van maakt dat wij tot dit resultaat konden komen.

Maar het mag hier niet bij blijven. We moeten onze acties verder zetten om de hygiëne in West-Afrika te verbeteren en op die manier Ebola uit te roeien. Het gaat niet enkel om West-Afrika, dit belangt de hele wereld aan. Alle kinderen hebben recht op drinkbaar water en goed sanitair om te kunnen leven in aanvaardbare hygiënische omstandigheden. Steun ons en help ons in de strijd voor meer toegang tot veilig water!

Wat bekent water voor u? Laat het ons weten via #Wateris 

Meer over Wereld Water Dag 2015