Wereldwijd zijn miljoenen kinderen het slachtoffer van gewelddadige discipline, seksueel misbruik en moord

NEW YORK, BRUSSEL 1 november 2017 - Hoge aantallen kinderen – sommigen amper 12 maanden oud - ondergaan geweld, vaak door diegenen die instaan voor hun verzorging, zegt UNICEF in een nieuw rapport dat vandaag wordt uitgebracht.

Een nieuw rapport van UNICEF geeft onthutsende cijfers over de impact van geweld op kinderen, sommigen amper één jaar oud.

“De schade toegebracht aan kinderen over de hele wereld is echt zorgwekkend,” zegt Cornelius Williams de directeur van de UNICEF Child Protection Unit. ‘Babies worden in het gezicht geslagen, meisjes en jongens worden gedwongen tot seksuele handelingen,adolescenten worden vermoord in hun gemeenschappen…Geweld tegen kinderen spaart niemand en kent geen grenzen. “

Het UNICEF -rapport A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents maakt gebruik van de allernieuwste gegevens om aan te tonen dat kinderen geweld ervaren in alle stadia van de kindertijd en in alle omgevingen

Geweld tegen jonge kinderen thuis:

 • Driekwart van de 2 tot 4 jarige kinderen van de wereld – ongeveer 300 miljoen ervaren psychologische agressie en / of lichamelijke straf door hun verzorgers thuis.
 • Ongeveer 6 op 10 éénjarigen in 30 landen met beschikbare gegevens, worden regelmatig onderworpen aan gewelddadige discipline. Bijna een kwart van eenjarigen wordt fysiek geschud als straf en bijna 1 op 10 wordt op het gezicht, hoofd of oren geslagen.
 • Wereldwijd leeft 1 op 4 kinderen onder de leeftijd van 15 – zo’n 176 miljoen kinderen – bij een moeder die het slachtoffer is van partnergeweld.

Seksueel geweld tegen meisjes en jongens:

 • Wereldwijd hebben ongeveer 15 miljoen adolescente meisjes van 15 tot 19 jaar gedwongen geslachtsgemeenschap of worden gedwongen tot het verrichten van seksuele daden.
 • Slechts 1 procent van de adolescente meisjes die seksueel geweld hebben ondervonden, zeiden dat ze hiervoor professionele hulp zochten.
 • In de 28 landen met gegevens, zei 90 procent van de adolescente meisjes die gedwongen seks hebben ervaren, dat de dader van het eerste incident een bekende was. Gegevens uit zes landen tonen aan dat vrienden, klasgenoten en partners onder de meest voorkomende daders van seksueel geweld tegen adolescenten zijn.

Gewelddadige sterfgevallen onder adolescenten:

 • Wereldwijd wordt elke 7 minuten een adolescent gedood door geweld.
 • In de Verenigde Staten hebben (niet-Spaanse) zwarte jongens van 10 tot 19 jaar oud bijna 19 keer meer kans om vermoord te worden dan (niet-Spaanse) blanke jongens van dezelfde leeftijd. Als de gegevens  van de moordgraad tussen niet-Spaanse zwarte adolescente jongens gextraploleerd, zou worden naar een nationaal niveau, zou de Verenigde Staten in de top tien van meest dodelijke landen ter wereld staan.
 • In 2015 was het risico om vermoord te worden voor een (niet-Spaanse) zwarte adolescente jongen in de Verenigde Staten even groot  als het risico om gedood te worden door collectief geweld voor een adolescent die in oorlogsgetroffen Zuid-Soedan woonde.
 • Latijns-Amerika en het Caribisch gebied zijn de enige gebieden waar adolescente moordcijfers zijn toegenomen.In 2015 vond bijna de helft van alle moorden op adolescenten plaats in deze regio.

Geweld op school:

 • De helft van de bevolking op schoolgaande leeftijd – 732 miljoen – woont in landen waar lichamelijke straffen op school niet volledig verboden zijn.
 • Driekwart van de schietpartijen op school die de afgelopen 25 jaar plaatsvonden deden zich voor in de Verenigde Staten.

UNICEF zet alles in het werk om geweld in al zijn vormen te beëindigen.  Het Kinderfonds ondersteunt overheidsinspanningen ter verbetering van de diensten voor kinderen die door geweld worden getroffen, levert beleidsondersteuning en ondersteuning bij het uitwerken van wetgeving die kinderen beschermt en die gemeenschappen, ouders en kinderen moet helpen om geweld te voorkomen.

Om geweld tegen kinderen te beëindigen vraagt UNICEF de regeringen om dringende maatregelen te nemen en de INSPIRE-begeleiding te ondersteunen die werd opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en het wereldwijde partnerschap om geweld tegen kinderen te stoppen.

Krachtlijnen hierbij zijn:

 • Goed gecoördineerde nationale actieplannen vastleggen om geweld tegen kinderen te beëindigen.  Hierbij moeten alle sectoren betrokken worden : onderwijs, maatschappelijk welzijn, justitie, gezondheidszorg evenals de gemeenschappen en kinderen zelf;
 • Stimuleren van gedragsverandering bij volwassenen. Factoren aanpakken die bijdragen aan geweld tegen kinderen, met inbegrip van economische en sociale ongelijkheid, sociale en culturele normen, beleid, wetgeving,dienstverlening aan slachtoffers en effectieve maatregelen om te voorkomen en te reageren op geweld;
 • Nationaal beleid gericht op het minimaliseren van gewelddadig gedrag, vermindering van ongelijkheden en beperking van de toegang tot vuurwapens en andere wapens;
 • Het opbouwen van sociale dienstensystemen en het opleiden van maatschappelijke werknemers om verwijzingen, counseling en therapeutische diensten te verstrekken aan kinderen die geweld hebben ondervonden;
 • Kinderen, ouders, leerkrachten en leden van de gemeenschap opvoeden om geweld in al zijn vele vormen te herkennen en hen te helpen om zich veilig uit te spreken tegen geweld en gewled te kunnen melden;
 • Verzamelen van gegevens over geweld tegen kinderen en het opvolgen van vooruitgang terzake.

 

Aan de redactie

Voor meer informatie over het Global Partnership to End Violence against Children :  http://www.end-violence.org


Videomateriaal

Report: A familiar face


Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tel: (+32) 2 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon