‘What Do You Think?’ geeft migranten -en vluchtelingenkinderen een stem

‘Ik zou graag de kans hebben om u op een dag te bezoeken en met u te praten’

Hoor ons. Zie ons. Leer ons kennen.

Dag in dag uit zijn er tweets en geanimeerde debatten over migranten en vluchtelingen, slechts zelden horen we echter hun eigen stem. Laat staan die van een kind dat fluistert in een andere taal of zijn gevoelens probeert te uiten met een tekening.

Migranten-en vluchtelingenkinderen zijn in de eerste plaats kinderen.

In een nieuw rapport laat UNICEF België  170 meisjes en jongens aan het woord die vandaag in ons land wonen. Ze praten over hun ervaringen in hun land van herkomst en hun nieuwe omgeving, het onheil waarvoor ze gevlucht zijn, de beproevingen die ze onderweg doorstonden, hun vreugde en verdriet.

Kinderen die vandaag in België aankomen, blijken uiterst kwetsbaar, in vele gevallen getraumatiseerd. Steeds meer kinderen, zelfs jonger dan 12 jaar, komen alleen toe. De kinderen denken vaak aan hun familie. Ze missen hun moeder en vader. De nood aan een vertrouwenspersoon is dan ook erg belangrijk. Om kennis te maken met lokale mensen, te leren over de samenleving, die nieuw is voor hen, waar ze zijn terechtgekomen, het gevoel te krijgen dat dit een nieuwe thuis kan worden. Zoals één van de kinderen het zegt: “Ik zou graag de kans hebben om u op een dag te bezoeken en met u te praten.”

“De procedure is té lang.” Er zijn vele kinderen die dit betreuren, omdat het hen verhindert om volledig in het heden te leven, om zich op school te concentreren en zich een toekomst voor te stellen. De kinderen willen meer duidelijkheid over deze procedure. Hoe lang kunnen ze blijven en wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er bij een negatieve beslissing? Voor vele kinderen is deze onzekerheid onleefbaar. Het zorgt voor spanningen en stress. De kinderen stellen een procedure van bepaalde duur voor.

Ook minderjarige moeders zijn allang geen uitzondering meer. Die ‘kinderen met kinderen’ verdienen speciale zorg.  Ondanks een specifieke aanpak, vinden zij dat de opvangcentra niet voorzien zijn op hun behoeften. Ze praten allemaal over hun gevoel van onveligheid ’s nachts en de voeding die niet aangepast is, het water dat ze moeten kopen om pap te maken. Een minderjarige moeder ontvangt elke week 7,40 euro voor zichzelf en 3 euro voor haar kind. Daarnaast moet ze haar studies zien te combineren met het ouderschap. Het mag niet verbazen dat ze zich gefrustreerd voelen over hun moederrol, beroofd van een familieleven.

UNICEF roept beleidsmakers op om aandacht te hebben voor de noden van migranten en-vluchtelingenkinderen. Om hen te beschermen tegenuitbuiting en geweld. Om de eenheid van het gezin te beschermen en te voorkomen dat kinderen gescheiden worden van hun ouders. Om er voor te zorgen dat de belangen van het kind de kern uitmaken van alle asiel-en migratieprocedures. Om een einde te maken aan de detentie van migranten -en vluchtelingenkinderen. Om hun het isolement op school te doorbreken en om hen toegang te geven tot vrijetijdsbesteding net zoals andere kinderen.  Want naar nauwelijks hoorbare stemmen moeten we nog beter leren luisteren.

We zochten  een creatieve manier om het rapport kenbaar te maken. Iets dat het unieke karakter van dit rapport vatte, maar vooral iets dat de stem van de kinderen nog verder zou uitdragen. Zo is er een samenwerking tot stand gekomen tussen UNICEF België en de hiphopgroep SLM en Sparrow van de groep Soul Art. Samen met Sparrow van Soul Art brengen ze een tweetalig, Belgisch verhaal. Zij vatten in hun unieke song ‘Aba’ de kracht, hoop en moed van de kinderen die in het rapport aan het woord komen perfect samen. Maar ook de eenzaamheid, geweld en uitzichtloosheid die een kind voelt wanneer het gedwongen wordt zijn thuisland te verlaten.

Deze studie is gebaseerd op anonieme interviews afgenomen in 2016 en 2017. De 170 kinderen zijn tussen de 8 en 18 jaar, en komen uit 36 landen, waaronder Afghanistan, Syrië, Guinee,DRC en Eritrea. 57 kinderen zijn begeleid door familie, 98 zijn niet begeleid, 15 zijn alleenstaande minderjarige moeders. Fragmenten uit dit rapport mogen vrij worden gereproduceerd mits verwijzing naar: ‘Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord’, ‘What Do You Think?’ Rapport, UNICEF België, 2018.

Het rapport kan hier gedownload worden.

Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tél : (+32) 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon