• Investeringen in preventie versterken zodat ieder kind kan genieten van kwaliteitsvolle en gratis geestelijke gezondheidsdiensten dicht bij huis; 
  • De stilte rond geestelijke gezondheid doorbreken, stigmatisering bestrijden; 
  • Verbeteringen aanbrengen op essentiële vlakken, zoals een betere ondersteuning voorzien voor ouders;
  • Ieder kind in staat stellen om op school of in de buurt advies en psychosociale hulp te krijgen; 
  • Bewustmaking en opleiding van het eerstelijnspersoneel (leraren, artsen, enz.) en van de ouders en kinderen zelf; 
  • Luisteren naar de stem van kinderen en jongeren.