Winst of ramp? UNICEF over bevolkingsgroei in Afrika

JOHANNESBURG/DAKAR/BRUSSEL, 26 October 2017 – De kinderpopulatie van Afrika zal naar verwachting met 170 miljoen toenemen tussen nu en 2030. Het bevolkingsaantal van minderjarigen op het continent komt dan op 750 miljoen.

De verwachte groei van het aantal kinderen in Afrika zal 10 miljoen extra onderwijzers en medisch personeel vereisen, als het de ongekende demografische ontwikkeling bij wil houden. Dat zegt UNICEF bij het publiceren van Generation 2030 Africa 2.0: Prioritizing investment in children to reap the demographic dividend, een nieuw rapport over de bevolkingsgroei en de effecten daarvan voor het continent en de wereld.
Er zijn drie sleutelsectoren waar investeringen nodig zijn: gezondheidszorg, onderwijs en de bescherming en emancipatie van vrouwen en meisjes. Specifiek voor meisjes is bescherming nodig tegen geweld, uitbuiting en kindhuwelijken, en een betere toegang tot gezondheidszorg. Afrika zal de komende dertien jaar 4,2 miljoen gezondheidswerkers moeten trainen en 5,8 miljoen leraren, om de minimum standaarden te halen.

‘Investeren in gezondheidszorg, bescherming en onderwijs moet een absolute prioriteit voor Afrika zijn tussen nu en 2030’, stelt Leila Pakkala, directeur voor UNICEF in Oost en Zuid Afrika. ‘Als dat goed gaat, volgt demografische rente, die honderden miljoenen mensen uit extreme armoede haalt, en bijdraagt aan vooruitgang, stabiliteit en vrede.’

Het UNICEF rapport stelt dat bijna de helft van de bevolking in het continent onder de 18 jaar is. Kinderen vormen de meerderheid van de bevolking in ongeveer een derde van de 55 lidstaten van de Afrikaanse Unie. Met de huidige voorspelling zal het aantal kinderen in Afrika in 2055 de 1 miljard bereiken.

‘Stel je het potentieel voor van 1 miljard kinderen’, zegt Marie-Pierre Poirier, directeur voor UNICEF in West and Midden Afrika. ‘Als Afrika meer investeert in kinderen en jongeren, zijn onderwijssystemen transformeert en vrouwen en meisjes steunt om volledig te functioneren in gemeenschap, betaalde arbeid en politiek, dan zal het een enorme winst kunnen halen uit deze demografische ontwikkeling.’

Het inkomen per hoofd van de bevolking kan volgens het rapport per 2050 vier keer zo hoog worden, als de politiek deze investeringen doet. Gebeurt dat niet, dan is een demografische ramp te verwachten met werkloosheid en instabiliteit.

Voor de redactie :

Additional Key Facts from the report:

  • The exponential change in demographics is being driven by three factors: more children living beyond their fifth birthday, high fertility rates and a surge in the number of women of reproductive age.
  • Africa’s inhabitants will double from 1.2 billion in 2016 to 2.5 billion in 2050.
  • Nigeria currently accounts for 20 per cent of all of Africa’s births, and 5 per cent of the global total. Based on current projections, by 2050, 1 of every 13 births globally will occur in Nigeria.
  • Between 2015 and 2030, Africa will see a 33 per cent increase in the primary school age population, from 189 million to 251 million. The highest increases will take place in West Africa (22 million) and Eastern Africa (18 million).
  • Currently 40 per cent of Africa’s population lives in cities, compared to just 14 per cent in 1950. By the late 2030s, the majority of its population will live in urban areas. On current trends, by 2050 almost 60 per cent of Africa’s population will live in cities.
  • Building on the remarkable gains for children in Africa over the past 25 years, the potential of one billion children is vast. These achievements, which should extend to future generations, include the halving of child mortality, the growing number of children attending school especially girls, and the rapid decline of child marriage.
  • Educating women is one of the fastest ways to reduce poverty and fertility, according to UNESCO. In sub-Saharan Africa, women with no education have 6.7 births on average. This falls to 5.8 for those with primary education and more than halves, to 3.9, for those with secondary education.

 

Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché,
UNICEF België
Tel: (+32) 2 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon