Word nu meter of peter

Een UNICEF peter/meter is zoals een echte peter of meter, maar dan op wereldschaal. Je steunt alle kinderen wereldwijd via een maandelijkse gift.


Dankzij jouw regelmatige steun:

  • plannen we op lange termijn en grijpen we snel in bij noodsituaties;
  • voeren we actie op essentiële gebieden: voeding, gezondheid, hygiëne, toegang tot zuiver water, onderwijs…
  • verlagen we onze administratieve kosten. Zo besteden we meer geld aan directe hulp voor kinderen.

UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. Elke vorm van financiële steun is dan ook cruciaal voor onze organisatie. UNICEF peter of meter worden is niet alleen een mooi en symbolisch gebaar, maar ook één van de meest efficiënte manieren om ons te steunen!

Ik word nu meter of peter

Via doorlopende opdracht

Ik beheer zelf de maandelijkse betaling via een doorlopende opdracht bij mijn bank.
De doorlopende opdracht starten

Via domiciliëring

Ik geef de toestemming aan UNICEF België de maandelijkse betaling te innen via een Europese domiciliëring.
De domiciliëring starten

Op elk ogenblik kan je je opdracht wijzigen of stopzetten door ons te contacteren via mail of op 02/ 230 59 70.


Enkele verwezenlijkingen die mogelijk waren dankzij de giften van UNICEF meters en peters:

Wereldkaart

UNICEF verdedigt en beschermt de rechten en het welzijn van elk kind in 190 landen,
en zet zich daar bijzonder in om de meest kwetsbare kinderen te bereiken.
Het werk van UNICEF is gericht op zeven prioriteiten. Per prioriteit vind je hieronder een voorbeeld van een concrete realisatie.

Dankzij u

Fiscale voordelen

Indien het totaal van uw giften in een kalenderjaar minimum €40 bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. Dit wordt u automatisch toegestuurd in de loop van het volgende jaar. Je recupereert zo 60% van het geschonken bedrag.