Trefwoorden

World Humanitarian Summit: UNICEF richt fonds op voor onderwijs in noodsituaties

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het menselijk leed nog nooit zo groot geweest als nu. Meer dan 60 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, zijn ontheemd door conflicten en de impact van klimaatverandering. Voor het eerst sinds de oprichting van de Verenigde Naties 70 jaar geleden, wordt daarom een World Humanitarian Summit samengeroepen, die plaatsvindt in Istanbul op 23 en 24 mei. UNICEF richt in het kader daarvan een fonds voor onderwijs in noodsituaties op.

© UNICEF/UN016443/Singh
© UNICEF/UN016443/Sing

 World Humanitarian Summit

Op 23 en 24 mei vond in Istanbul de eerste World Humanitarian Summit plaats. Het doel van de Verenigde Naties is de noodzaak van een hervorming van de humanitaire sector te bespreken om efficiënter te reageren in crisissituaties.

De voorbije tien jaar is het aantal mensen getroffen door een humanitaire crisis – zij het conflicten of natuurrampen – verdubbeld. Velen onder hen zijn kinderen.

Bij een humanitaire crisis gaan kinderen vaak gedurende lange periodes niet naar school. In de armste gemeenschappen is het bovendien erg waarschijnlijk dat een kind dat gedurende een jaar niet naar school gaat, nooit meer terugkeert. Deze onderbreking van hun schoolloopbaan heeft niet alleen een impact op het dagelijks leven van de kinderen, maar ook op de toekomst van hun land. Daarom heeft UNICEF het fonds ‘Onderwijs kan niet wachten’ opgericht.

Recht op onderwijs

Het recht op onderwijs is in crisissituaties nog belangrijker dan anders, aangezien de school stabiliteit, structuur en routine biedt. Dit hebben de kinderen nodig om te leren omgaan met hun angst, de stress en het geweld. Op school zijn de kinderen bovendien beschermd tegen risico’s als rekrutering door gewapende troepen, kinderarbeid of kindhuwelijken.

De vooruitgang die de voorbije 15 jaar werd geboekt op het vlak van recht op onderwijs, is indrukwekkend! Het aantal kinderen dat niet naar school kan, is met de helft geminderd sinds 2000. Toch komt deze vooruitgang in het gedrang door de crisissituaties die de wereld vandaag teisteren. IN 2015 ging het om 40 miljoen kinderen die niet  naar school konden gaan omwille van conflictsituaties. Door een gebrek aan financiering, kon slechts 12% van hen geholpen worden.

© UNICEF/UN016150/Cherkaoui
© UNICEF/UN016150/Cherkaoui

(Niger, 2016)

Daarom werkt UNICEF er iedere dag aan om kinderen die gevangen zitten in een humanitaire crisis te laten terugkeren naar de schoolbanken.

Voor UNICEF kan onderwijs niet wachten

UNICEF stuurt steeds schoolmateriaal naar landen in crisis (schooltenten, boekentassen, schoolborden,…). Daarnaast organiseren we eveneens opleidingen voor leerkrachten zodat ze kunnnen instaan voor de psychosociale steun waar hun leerlingen nood aan hebben.

© UNICEF/UN016150/Cherkaoui
© UNICEF/UN016150/Cherkaoui

(Irak, 2016)

Bovenop het geleverde materiaal, strijdt UNICEF ervoor dat het recht op onderwijs erkend en gerespecteerd wordt door overheden over de hele wereld. In samenwerking met regeringen en andere humanitaire verenigingen heeft UNICEF het fonds “Education cannot wait opgezet, dat tegen 2030 de volgende 5 doelstellingen wil verwezenlijken:

  1. De aandacht van overheden en donateurs nog meer vestigen op de problematiek van onderwijs in noodsituaties. Het doel is om de meest kwetsbare kinderen meer onder de aandacht te brengen.
  2. Meer geld inzamelen en het fonds gebruiken voor acties die de toegang tot en de kwaliteit van onderwijs verbeteren.
  3. De inspanningen van ontwikkelings- en humanitaire organisaties verenigen, als ondersteuning van het de inspanningen van overheden met betrekking tot de toegang tot onderwijs.
  4. De individuele en institutionele capaciteiten versterken
  5. Kennis ontwikkelen en delen om mensen bewust te maken van de noodzaak van efficiënte acties op vlak van onderwijs.
© UNICEF/UNI194386/Dolan
© UNICEF/UNI194386/Dolan

(Zuid Afrika, 2015)

Het fonds wil 4 miljard dollar te werven tegen eind 2030 om zo 75 miljoen kinderen in conflictzones, die nu geen toegang hebben tot onderwijs; terug naar school te sturen.

Dankzij je gift kunnen je UNICEF helpen deze som in te zamelen en meehelpen om 15 miljoen kinderen terug op de schoolbanken te krijgen.
Doe een gift voor de kinderen in nood

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld