Zuid-Soedan ratificeert Kinderrechtenverdrag

Op 5 mei laatstleden werd Zuid-Soedan het 195ste land dat het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ratificeerde. UNICEF verheugt zich en dringt er bij de regering van ‘s werelds jongste land op aan om de rechten van kinderen ook echt centraal te stellen.

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het vormt de basis van het werk van UNICEF. De landen die het verdrag ratificeren brengen hun nationale wetgeving in overeenstemming met de uitgangspunten van het verdrag.

Toekomst van Zuid-Soedan staat op het spel

Ook Jonathan Veitch, directeur van UNICEF in Zuid-Soedan is blij met de ratificatie. Hij waarschuwde dat de toekomst van het land op het spel staat, tenzij de huidige schendingen van de rechten van kinderen worden gestopt.

Jonathan Veitch, directeur van UNICEF Zuid-Soedan:

We moeten deze historische gebeurtenis gebruiken om onze aandacht te richten op de honderdduizenden kinderen in Zuid-Soedan die leiden onder het conflict. Deze kinderen moeten enorm worstelen om eten te krijgen, worden gerekruteerd door gewapende groepen en gedwongen om te stoppen met school.

Alle kinderen in Zuid-Soedan hebben recht op voedsel, onderwijs, schoon water en goede sanitaire voorzieningen, bescherming en gezondheidszorg. Als het verdrag eenmaal is geïmplementeerd, kan het in potentie het leven van de Zuid-Soedanese kinderen veranderen.

Kinderen zijn de dupe van het conflict

Honderdduizenden kinderen zijn slachtoffer van het al 16 maanden durende conflict in Zuid-Soedan:

  • 680 kinderen zijn gedood
  • 235.000 kinderen, waaronder velen die naar moeilijk bereikbare plaatsen zijn gevlucht, lopen dit jaar het risico om ernstig ondervoed te raken
  • 400.000 kinderen gaan niet meer naar school als direct gevolg van de crisis
  • 600.000 kinderen hebben psychologische hulp nodig
  • Meer dan 13.000 kinderen zijn gerekruteerd door gewapende groepen.

We hopen dat de ratificatie van het Kinderrechtenverdrag door Zuid-Soedan het begin van een nieuw tijdperk betekent voor de kinderen van het land. We hopen dat ze de kans krijgen om in vrede op te groeien en mee te werken aan de opbouw van hun land.

Doe een gift voor de kinderen
Word Meter of Peter

Meisje Zuid-Soedan 2015
©UNICEF/2015/South Sudan/Sebastian Rich