BELGIË SLECHTE LEERLING IN WEGWERKEN VAN ONDERWIJSONGELIJKHEID

In ons land treft onderwijsongelijkheid vooral kinderen die het risico lopen op armoede en sociale uitsluiting (meer dan 1 op de 5 kinderen). De ongelijkheid op scholen in België is al vele jaren een van de grootste zorgen van UNICEF België.

De kloof die er bestaat op vlak van schoolresultaten hangt immers nog steeds nauw samen met de sociaal-economische achtergrond van de leerlingen. Dit is geen nieuwe vaststelling, maar deze kloof is wel groter geworden en is nu een van de grootste in de Europese Unie (Bron: EU-Commissie 2022). Ieder kind, waar hij of zij ook geboren is of woont, moet gratis, kwaliteitsvol en inclusief onderwijs kunnen genieten. De beloftes werden gemaakt, nu moet er actie ondernomen worden.

Deel deze verhalen en laat de stem van de jongeren luider klinken.

* PISA (Programme for International Student Assessment) is een internationaal onderzoek dat driejaarlijks de leeruitkomsten in verschillende OESO- en partnerlanden vaststelt en analyseert. Zo worden honderdduizenden 15-jarigen getest op leesvaardigheid (hoofddomein), wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.