De dialoog over de doelstellingen en onderliggende waarden van kinderrechteneducatie is enorm verrijkend en werkt stimulerend

Wat kinderen en jongeren leren bij een kinderrechtenaanpak op school

Leerlingen leren en beleven wat kinderrechten zijn en wat ze betekenen voor hun eigen situatie en die van andere kinderen bij ons en in andere landen. Ze leren onder andere:

Waarden en houdingen

  • Leerlingen zijn er zich van bewust dat kinderrechten altijd en overal gelden.
  • Leerlingen dragen hun steentje bij tot een wereld die kinderrechten serieus neemt.

Vaardigheden

  • Leerlingen kunnen gebeurtenissen op school en uit de actualiteit linken aan kinderrechten.
  • Leerlingen komen actief zelf op tegen de schending van kinderrechten op school en daarbuiten.

Kennis

  • Leerlingen kennen het Kinderrechtenverdrag en kunnen bepaalde rechten illustreren.
  • Leerlingen begrijpen dat kinderrechten universeel geldig zijn en wat dit concreet inhoudt.
  • Leerlingen weten waar ze terecht kunnen indien hun rechten of die van anderen geschonden worden.