De oorlog die uitbrak in Oekraïne in februari 2022, veroorzaakte de snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 14 miljoen mensen sloegen op de vlucht. UNICEF voerde de humanitaire hulpverlening onmiddellijk op en leverde in snel tempo medische noodvoorraden aan ziekenhuizen en neonatale zorgcentra

Ook zetten we samen met UNHCR 36 Blue Dots op in zeven landen, veilige ruimtes langs doorgangsroutes waar kinderen en gezinnen toegang hebben tot verschillende diensten, zoals kinderbescherming, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg om getraumatiseerde kinderen te helpen hun kindertijd weer op te pakken.

Soms zijn we geneigd te denken dat traumatische gebeurtenissen een minder grote impact hebben op kinderen dan op volwassenen, omdat ze de werkelijkheid met andere ogen zien. Maar niets is minder waar: zij zijn degenen die het meeste lijden onder de stress. Ze lijden diep vanbinnen.

In de Blue Dots voorzien we counseling en psychosociale ondersteuning voor zowel kinderen als ouders of verzorgers die door hun ervaringen met aanzienlijke trauma's en stress te maken kunnen hebben. Psychologen, maatschappelijk werkers en opgeleide professionals staan klaar om kinderen te identificeren, vooral niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen, die verdere deskundige steun nodig kunnen hebben.

Vier mislukte regenseizoenen op rij in delen van Ethiopië, Kenia, Somalië en Eritrea hebben extreme droogte veroorzaakt. Vele kinderen en hun families worden gedwongen hun huis te verlaten op zoek naar water, voedsel en grasland en worstelen om te overleven. 

UNICEF zet mobiele gezondheids- en voedingsteams in om acuut ondervoede kinderen tijdig te identificeren en behandelen. Ook zorgen we voor klimaatbestendige watervoorzieningen door bijvoorbeeld diepere waterputten te boren of door waterpompen te installeren die werken op zonne-energie en we trainen mensen in het gebruik ervan zodat mensen een inkomen kunnen verdienen dankzij de waterpomp.

Bezorgde moeders zijn soms dagenlang onderweg met hun kinderen op de arm om een door UNICEF ondersteunde mobiele kliniek te bereiken. Ubah was een van de vele kinderen die in een mobiele kliniek van UNICEF werden behandeld. "Ik kwam medicijnen halen voor mijn kind," vertelt haar mama. "Toen ik aankwam, werden we met de grootste zorg opgevangen. Ubah’s arm werd gemeten en er werd ondervoeding vastgesteld. Ze krijgt nu een behandeling met therapeutische voeding."

In 2022 bereikte UNICEF bijna twee miljoen kinderen en vrouwen met essentiële levensreddende gezondheidszorg, vaccineerden we bijna twee miljoen kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar tegen mazelen en zorgden we voor veilig water voor meer dan 2,7 miljoen mensen om te drinken, te koken en voor persoonlijke hygiëne.

Meer dan een jaar nadat de Taliban de macht grepen, is de humanitaire situatie in Afghanistan nog verder afgegleden. Meer dan 65% van de bevolking kan niet in haar basisbehoeften voorzien. In maart van dit jaar kondigden de Taliban bovendien aan dat de poorten van de middelbare school voor meisjes in Afghanistan gesloten blijven. Niet alleen wordt hun fundamentele recht op onderwijs geschonden, ook stelt de maatregel hen bloot aan geweld, armoede, uitbuiting en misbruik zoals gedwongen huwelijken. 

UNICEF is al meer dan 70 jaar in het land om vrouwen en kinderen te ondersteunen. Om te voorkomen dat de nationale gezondheidszorg instort, dekte UNICEF in 2022 de kosten van 2.200 gezondheidscentra en betaalde de salarissen van 24.000 gezondheidswerkers. Om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen blijven gaan, betaalde UNICEF maandenlang de salarissen van alle leerkrachten op openbare scholen om te voorkomen dat deze noodgedwongen moeten afhaken vanwege hun onzekere situatie. Een humanitair cash transfer programma helpt kwetsbare gezinnen om hun huizen te verwarmen en hun kinderen te voeden. 

Om de onderwijskansen voor de moeilijkst bereikbare kinderen te vergroten, werken we samen met lokale partners en verdelen les-en schoolmateriaal. Samen met lokale gemeenschappen, die alles op alles zetten om scholen open te houden voor meisjes, zoeken we naar alternatieve onderwijsmogelijkheden, verlenen financiële steun aan kleinschalige initiatieven en helpen we bij de ontwikkeling van lessen die op tablets of via de radio of televisie worden gegeven.  

Pakistan werd in augustus 2022 getroffen door monsteroverstromngen. Hevige moessonregens zetten grote delen van het land onder water. Daarbij werden minstens 33 miljoen mensen getroffen. Abdullah Fadil, UNICEF-vertegenwoordiger in Pakistan, noemde het “een ramp van bijbelse proporties”. Hele dorpen werden weggespoeld. Doordat meer dan 2 miljoen huizen werden verwoest, moesten gestrande gezinnen bivakkeren in de openlucht.

UNICEF leverde onmiddellijk noodhulpgoederen, voerde veilig drinkwater aan en zetten tijdelijke leercentra, sanitaire voorzieningen en gezondheidsklinieken op. Toen het begon te sneeuwen in het noorden van het land, verdeelde UNICEF warme kleding, dekens en andere basisvoorzieningen om kwetsbare kinderen te helpen de koude wintermaanden door te komen.


 

Een heropflakkering van cholera, escalerend bendegeweld en politieke onrust maakte het leven van kwetsbare kinderen en hun families in Haïti nog moeilijker in 2022. Levensreddende dienstverlening, zoals vaccinaties, onderwijs en medische zorg, kwam in gevaar.

UNICEF ondersteunde het ministerie van Volksgezondheid om routinevaccinaties te blijven uitvoeren. We voorzagen voertuigen en motorfietsen om de vaccins te leveren en zodat mobiele vaccinatieteams zich konden verplaatsen. We installeerden ook zonnepanelen op ziekenhuizen om ervoor te zorgen dat vaccins bij optimale temperaturen kunnen bewaard worden, zelfs wanneer het elektriciteitsnet uitvalt.
 

UNICEF bleef pleiten voor meer klimaatactie en om naar duurzame oplossingen te zoeken om de samenleving weerbaar te maken tegen toekomstige klimaatschokken. Op COP27, de internationale klimaatconferentie, versterkte UNICEF de stem van jonge klimaatactivisten die er bij de wereldleiders op aandrongen maatregelen te nemen om de emissies drastisch te verminderen en een wereldwijd fonds voor verlies en schade op te richten.

Ook UNICEF België nam deel aan deze conferentie, waar het als lid van de Belgische klimaatcoalitie de focus legde op de impact van de klimaatcrisis op kinderen, jongeren en hun rechten. 

Na acht jaar conflict in Jemen is ongeveer 70% van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp. Kinderen lijden onder de voortdurende onveiligheid, ondervoeding en angst. Er is een gebrek aan alles, zelfs aan water. 

Jemen is een van de landen met de grootste waterschaarste ter wereld. Door de burgeroorlog is de toegang tot veilig water nog moeilijker geworden. Eind 2022 hadden meer dan 17,8 miljoen mensen, waaronder 9,2 miljoen kinderen, geen toegang tot veilig water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH).Sinds het geweld oplaaide in 2015, werken onze UNICEF-teams non-stop aan het herstel van het waternetwerk en sanitaire voorzieningen.

Om gezinnen te helpen en hen te beschermen tegen ziekten als cholera, blijft UNICEF noodhulp aanvoeren - water per vrachtwagen, hygiënekits, sanitaire voorzieningen. Om niet afhankelijk te zijn van dure dieselolie installeren we watersystemen die werken op zonnepanelen.
 

Door het conflict in Syrië heeft tweederde van de bevolking nood aan dringende humanitaire hulp. Bijna 7 miljoen mensen - waarvan 3 miljoen kinderen - zijn intern ontheemd. Velen proberen nu te overleven in geïmproviseerde kampen. UNICEF blijft Syrische kinderen ondersteunen met levensreddende diensten zoals veilig water en hygiëne, onderwijs, voedselhulp en gezondheidszorg.

De 21-jarige Outor, die zelf nog een kind was toen de oorlog in Syrië begon, woont al jarenlang in het Al-Zhuriahkamp in Homs. Toen ze met haar drie jonge dochters het mobiel gezondheidsteam van UNICEF bezocht, werd bij twee van hen ernstige ondervoeding vastgesteld. Ze kregen een behandeling met therapeutische voeding. "Ik voelde me de hele tijd duizelig en moe en kon geen borstvoeding meer geven," vertelt ze. "Dankzij deze behandeling voelen we ons veel beter. Ik kan weer zelf voor mijn kinderen zorgen. Ik was vreselijk bezorgd over hen.

 

Ondanks de overweldigende steun die we in 2022 hebben ontvangen, moet er nog heel veel gebeuren om alle kinderen over de hele wereld te beschermen. Maar we weten dat we dit kunnen waarmaken met jou aan onze zijde.